SmartLab?

LearnLab / ApS <<< FabLab >>> InnoLab

Col·laboració / Servei

De forma individualitzada arribam als objectius en col·laboració hi arribam tots

Formació / Prototip

Aprenentatge innovador i la raó de les coses

Punt de trobada per la recerca innovadora

Espai per repensar les activitats que feim