TecMoTur

- Tecnologies i Open Data per a l'anàlisi i gestió de la mobilitat turística a Balears - El projecte TecMoTur aporta un enfocament tecnològic a l’anàlisi de la mobilitat turística en transport públic i de viatgers a les Illes Balears (PRD2018/52)

IoTIB - LoraWAN

Infraestructura pública pel desenvolupament de les IoT a les Illes Balears. Suport tècnic i consideracions a tenir en compta per la posada en servei de la xarxa LoRAWAN sota la plataforma IoTIB.

Mask3D4All

Projecte per l'Autofabricació 3D de mascaretes amb filtres Bioactius contra la COVID19 (COVID19/05)

SmartSensPort - Palma

Disseny i validació de la xarxa de sensors per la mesura de la qualitat de l'aire i la contaminació acústica amb anàlisi de correlacions amb l'activitat desenvolupada a la zona portuària (P.O. 90.16)

Accions IA

Les tècniques i propostes de la intel·ligència artificial afecten a molts aspectes de la ciència. Des de circuits específics per executar la IA en nodes amb pocs recursos fins la edge computing aplicada al desplegament de la Internet de les Coses. Tot un món per explorar.

HydroAlgal Project

Sistema de prevenció i mitigació de proliferacions algals en aigües costeneres basat en modelització hidrodinàmica avançada (RTC-2016-4812-5)

FACSA, UIB-IMEDEA, Univ. Jaume I

Tourist Emergency Quick Response

Posada en servei de la plataforma T-EQR per implementar la tecnologia EQR a les Illes Balears.

 

Territori "SmartAdaptat"

Metodologia per a determinar l'Índex de tecnificació del territori per a desenvolupar la SmartDestination.

SmartWifi

Infraestructura de telecomunicacions en col·laboració Público - Privada incloent aspectes de recerca amb l'objectiu d'aportar coneixement en una SmartDestination

Laboratori Smart de Ciutat

Trobada per la creació de coneixement, discusió de propostes i anàlisi d'iniciatives que millori la sostenibilitat i la qualitat de vida dels residents a les ciutats de les Illes Balears

SmartDestination

Grup de Treball de la UIB per l'acompanyament innovador del desplegament de tecnologies en el territori de les Illes Balears adaptat al sector turístic

Xarxa de Sensors per detecció d'incendi

Disseny i implmentació d'una solució basada en una infraestructura de xarxa de sensors sobre ZigBee per a la monitorització de la temperatura i la humitat de contenedors temporals de matèria imflamable

TIRME